Inspectie SZW in 2015

Inspectie SZW in 2015

Een nieuwe insteek.
Elk jaar maakt de inspectie SZW, voorheen arbeidsinspectie, een plan over de opsporing en handhaving op gebied van arbeidsomstandigheden. Zo hebben zij bijvoorbeeld in 2013 en 2014 inspecties uitgevoerd in specifieke branches, waaronder de metaal en chemie. Het jaarplan 2015 heeft een andere insteek.

Zoals in elk jaarplan wordt het programma van de Inspectie SZW in 3 domeinen verdeeld, namelijk Eerlijke Arbeidsmarkt, Veilig & Gezond, Bestaanszekerheid. In dit artikel gaan we in op het domein Veilig & Gezond. In het jaarplan 2015 wordt een verdeling gemaakt tussen themagericht en sectorgericht. Enkele thema's waar de Inspectie op controleert zijn arbozorg, gevaarlijke stoffen en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Inspectie richt zich o.a. op de sectoren bouw, grond-, weg- en waterbouw en metaal. Deze thema's en sectoren kwamen het afgelopen jaar ook al aan bod. Het verschil is echter dat in 2015 er met name inspecties worden uitgevoerd bij risicovolle bedrijven en herinspecties bij bedrijven waar de Inspectie op basis van resultaten van vorig jaar opnieuw wil controleren. Daarnaast worden de resultaten van de afgelopen jaren nader geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zullen nieuwe plannen worden gemaakt voor de komende jaren.

Ook de laatste ontwikkelingen die in het nieuws naar voren komen zullen in 2015 worden meegenomen. Hierdoor krijgt bijvoorbeeld pesten (PSA) binnen verschillende bedrijven meer aandacht. Er wordt bij de te bezoeken bedrijven gelet op de manier waarop beleid omtrent PSA is geïmplementeerd en of bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aanwezig en aanspreekbaar is. Daarnaast zullen de risicovolle chemiebedrijven bezocht blijven worden. Voor deze bedrijven is het belangrijk dat hun registraties op orde zijn en dat zij voldoende preventieve maatregelen nemen om calamiteiten te voorkomen. Mocht uw bedrijf bezocht worden komend jaar, dan zal een inspecteur als eerste naar de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI & E) vragen. Zij zullen kijken naar hoe u de brancherisico's en themarisico's beheerst. Dit wordt gecontroleerd middels een rondgang door het bedrijf en het bekijken van de aanwezige documentatie.

Het is dan ook belangrijk de risico's in uw organisatie in kaart te brengen en deze middels de nodige maatregelen te beheersen. Dit doet u door alle risico's in een RI & E vast te leggen, waarna u met het plan van aanpak aan de slag gaat om de risico's te verkleinen. Op deze manier bent u voorbereid op een eventuele inspectie.

Meer informatie over het in kaart brengen van uw risico's? Bel naar 06-83445676 of stel uw vraag via het contactformulier.

Interessant artikel? Deel het op social media