a
a

DE RI&E OPSTELLEN

WAT HOUDT EEN RI&E OPSTELLEN IN?

De RI&E bestaat uit een inventarisatie en evaluatie. Wanneer we de RI en E opstellen, wordt begonnen met de inventarisatie. Tijdens de inventarisatie worden alle werkplekken en opslagplekken bekeken. Hierbij wordt beoordeeld of er risico’s kunnen optreden voor de medewerkers. Er wordt naar documentatie gevraagd, zoals een bedrijfsreglement en bhv-plan, en er wordt met medewerkers gesproken. Dit kan eventueel aangevuld worden met een enquête. Wanneer alle informatie is verzameld, wordt dit uitgewerkt in een rapportage. In deze uitwerking worden de risico’s geëvalueerd. Bij een RI&E opstellen is het dus noodzakelijk dat er zowel documentatie als medewerkers worden geraadpleegd, naast het beoordelen van de werkzaamheden. De rapportage dient een representatieve weergave te zijn van de bedrijfssituatie.

Zelf een Risico inventarisatie maken

U kunt ook zelf een RI&E maken. Dit betekent dat u kennis moet hebben van het inventariseren en beoordelen van arbeidsrisico’s. U dient hier tevens tijd in te investeren en een goede methode voor te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een erkende branche-RI&E of een andere methode die meer op maat is. Wanneer u klaar bent met een RI&E maken, dient u deze te laten toetsen door een kerndeskundige. Zie Wat is een RI&E? voor de uitzonderingen.

DE RI&E LATEN UITVOEREN

Het opstellen van een RI&E is veelomvattend. Met name het inschatten van de arbeidsrisico’s en het beoordelen ervan vergt enige training en ervaring. Het kan daarom voordeliger zijn om de RI&E te laten uitvoeren. Een deskundig arbo-adviseur heeft een opleiding op gebied van veiligheidskunde, arbeidshygiëne of arbeids- en organisatiekunde. De adviseur beschikt daarmee over de benodigde training en ervaring. Door de RI&E te laten uitvoeren door een arbo-adviseur kunt u zich blijven concentreren op uw eigen werkzaamheden en weet u zeker dat de RI&E goed en volledig wordt uitgevoerd. Veilig in bedrijf heeft de deskundigheid in huis om voor u een RI&E op maat te maken.

Wilt u meer weten over de RI&E? Neem CONTACT op.
Vraag nu een OFFERTE aan voor een RI&E.
Meer informatie over de VEILIGHEIDSADVISEUR.