a
a

DE VEILIGHEIDSADVISEUR

WAT IS EEN VEILIGHEIDSADVISEUR?

Een veiligheidsadviseur ondersteunt de werkgever en preventiemedewerker op gebied van arbeidsveiligheid. In een VCA-gecertificeerd bedrijf krijgt de preventiemedewerker de rol van VGM-functionaris. Vanuit VCA wordt verplicht gesteld dat de VGM-functionaris minimaal opgeleid is als Middelbaar veiligheidskundige of beroep doet op een extern deskundige met minimaal deze deskundigheid. Een veiligheidsadviseur beschikt over een opleiding op gebied van veiligheidskunde (middelbare of hogere) en kan daarmee deze externe deskundigheid bieden. De veiligheidsadviseur wordt vaak ingezet voor de uitvoering of evaluatie van de RI&E, voor een interne audit VCA of voor het uitwerken van een taakrisicoanalyse.

WAT HOUDT VEILIGHEIDSADVIES IN?

Om goed veiligheidsadvies te kunnen geven, zal eerst moeten worden bepaald waar u als klant behoefte aan heeft. Welke deskundigheid heeft u al in huis? Welke werkzaamheden wilt u graag uitbesteden? Wat wordt er gevraagd vanuit de wet of VCA? Veilig in bedrijf biedt veiligheidsadvies op maat. Zo kunt u bij Veilig in bedrijf onder andere terecht voor:

IK WIL EEN VEILIGHEIDSKUNDIGE INHUREN

Er zijn twee soorten veiligheidskundigen: een Middelbaar veiligheidskundige en een Hoger veiligheidskundige. Voor ondersteuning bij VCA is een Middelbaar veiligheidskundige oftewel een MVK-er voldoende. Alexandra van Teeffelen-Miller kunt u als Middelbaar veiligheidskundige inhuren. Zij is gediplomeerd en kan u op gebied van VCA ondersteunen in de diensten zoals hierboven is vermeld. Zij is binnen de arbeidsveiligheid gespecialiseerd in de aspecten die bij technische bedrijven voorkomen, zoals machineveiligheid en gevaarlijke stoffen. Over de andere arbeidsaspecten kan zij ook adviseren en zal zij waar nodig een specialist inhuren.

IK WIL MVK INHUREN

Ter ondersteuning van de VGM-functionaris wordt een MVK-diploma of MVK inhuren als eis gesteld. Een MVK-er is een extern deskundige en ondersteunt u in het invulling geven aan de VCA-vragen. Hij kan zich ook laten registreren in het register voor veiligheidskundigen van het NVVK. Dit register is een bewijs dat de opgenomen veiligheidskundigen gekwalificeerd zijn. Het is echter geen verplichting om als veiligheidskundige in dit register te worden opgenomen. Voor VCA is het voldoende als de MVK-er een MVK-diploma kan overhandigen. Alexandra van Teeffelen-Miller is gediplomeerd Middelbaar veiligheidskundige en helpt u graag bij uw VCA-vragen.

Wilt u een veiligheidskundige inhuren?
Neem CONTACT op.
Meer informatie over VCA CERTIFICERING.
Meer informatie over de RI-E.