Een VA-keur systeem opzetten

Keuring van gereedschap

Om in de landbouw, veehouderij, tuinbouw en industrie het werk goed uit te kunnen voeren, wordt er volop gebruik gemaakt van machines, werktuigen en gereedschappen. En om er zeker van te zijn dat deze arbeidsmiddelen in goede staat zijn, worden deze periodiek gekeurd. Dit gebeurt middels de VA-keur. Maar niet zomaar iedereen mag deze VA-keuring uitvoeren. Hiervoor dient de keurder gecertificeerd te zijn volgens de VA-keur richtlijn en lid te zijn van Fedecom.

De VA-keur richtlijn

De VA-keur richtlijn is voor een groot deel gebaseerd op de VCA norm uit 2008 en is uitgebreid met een aantal specifieke eisen rondom het keuringsproces. Al deze eisen worden verwerkt in een VA-keur systeem. Dit bestaat uit een kwaliteitshandboek met daarin de procedures en formulieren die worden vereist. Daarnaast dienen er diverse beoordelingen te worden opgesteld, zoals een interne audit, een taakrisicoanalyse en een functie-RI&E. Maar ook het borgen van de deskundigheid van de keurders is een vereiste.

VA-keur certificering

De organisatie VA-keur heeft een vaste beoordelende instantie aangewezen die het keurende bedrijf zal beoordelen volgens de VA-keur richtlijn. Momenteel is HHC/DRS de beoordelende instantie. De certificerende audit begint met een documentatiebeoordeling (fase 1), waarbij het kwaliteitshandboek en de registraties in het VA-keur systeem worden beoordeeld. Hiervoor zal het keurende bedrijf dus al een paar maanden volgens de richtlijn moeten werken om deze registraties te verzamelen. In fase 2 wordt de certificerende audit afgerond met een implementatiebeoordeling. Hiervoor dient het VA-keur systeem minimaal 3 maanden geïmplementeerd te zijn. Er wordt bij deze audit gekeken of de procedures ook in de praktijk worden toegepast.  

Digitale handboek

De organisatie VA-keur biedt een online programma aan, waarin het VA-keur systeem kan worden vormgegeven. Hierin wordt het kwaliteitshandboek opgenomen met alle procedures en formulieren. En daarnaast worden hier alle registraties van ingevulde formulieren en keuringen in opgenomen. Dit is de centrale opslagplek voor alle VA-keur documenten en vormt daarmee het naslagwerk voor de beoordelende instantie bij een certificerende audit.  

Opzetten VA-keur systeem

Het opzetten van een VA-keur systeem kan een hele klus zijn. De procedures moeten worden uitgeschreven en de formulieren moeten worden opgesteld. Tevens dienen er een aantal beoordelingen te worden uitgevoerd, zoals een functie-RI&E en directiebeoordeling. Ook is de betrokkenheid van een Middelbaar veiligheidskundige (MVK) een vereiste. Deze deskundige dient betrokken te worden bij het opstellen of actualiseren van de RI&E en bij eventueel ongevallenonderzoek. 

Wilt u meer weten over het opzetten van een VA-keur systeem? Neem dan contact op met Veilig in bedrijf via het contactformulier, bel naar 06-83445676 of stuur een e-mail naar info@veiliginbedrijf.com.

Maart 2022

Interessant artikel? Deel het op social media