ADVIES OVER ARBEIDSVEILIGHEID

Gezonde medewerkers zorgen voor een gezond bedrijf. Door de veiligheid op de werkplek te optimaliseren, worden hoge kosten door uitval van medewerkers voorkomen. Als werkgever heeft u tijd en geld geïnvesteerd in uw medewerkers. Het zou daarom zonde zijn als zij uitvallen door een ongeval of ziekte. Dit kunt u voorkomen door de arbeidsrisico’s te beperken. Veilig in bedrijf biedt advies in arbeidsveiligheid. Of het nou gaat om de wettelijke RI&E of de volledige voorbereiding op een VCA -certificering, Veilig in bedrijf is uw arbo-adviesbureau.

WAAROM ARBO-ADVIES?

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet, worden er regels voorgeschreven waar een werkgever met medewerkers aan dient te voldoen. Deze arbowetregels voorkomen dat uw medewerkers uitvallen door arbeidsrisico’s. Uw medewerkers kunnen veilig werken en de werkgever voorkomt boetes van de Inspectie SZW. Deze arbowetregels omvatten onder andere

  • het hebben van een arbobeleid;
  • het hebben van een RI&E;
  • het geven van arbovoorlichting;
  • het hebben van een preventiemedewerker.

Veilig in bedrijf geeft arbo-advies, waarmee invulling wordt gegeven aan deze arbowetregels. Hierdoor borgt u dat uw medewerkers veilig kunnen werken.

WAT DOET DE ARBO-ADVISEUR?

Het interpreteren en uitvoeren van de Arbowet kan soms lastig zijn. Wat is doeltreffend inlichten? En wat bedoelt de wet met ‘deskundige personen’? Een arbo-adviseur heeft de Arbowet leren begrijpen en kan adviseren hoe deze kan worden toegepast. Zo ondersteunt de arb-adviseur vaak de preventiemedewerker of de VGM-functionaris (vanuit VCA) binnen een bedrijf. Vanuit VCA wordt de eis gesteld dat een bedrijf een veiligheidsadviseur inhuurt met het diploma Middelbare veiligheidskunde. Alexandra van Teeffelen-Miller is Middelbaar veiligheidskundige en kan u voorzien van deskundig arbo-advies.

ARBOVOORLICHTING

Vanuit de Arbowet wordt het verplicht gesteld om voorlichting te geven over de arbeidsrisico’s en de beperkende maatregelen. Binnen VCA-certificering is dit vertaald naar Toolboxmeetings. Deze arbovoorlichting is erop gericht om medewerkers meer bewust te maken van de risico’s in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze bewustwording komt ook terug in het VGM bewustzijn programma van VCA. Welke vorm van arbovoorlichting u ook wenst, Veilig in bedrijf is u graag van dienst.