Optimaal in bedrijf

Arbeidsveiligheid

Gezonde medewerkers zorgen voor een gezond bedrijf. Door de veiligheid van de werkplek te optimaliseren worden hoge kosten, veroorzaakt door ongevallen en uitval van personeel, voorkomen. Uw bedrijf loopt soepeler en u kunt met een gerust hart uw medewerkers veilig aan het werk zetten.

RI&E, VCA en training

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting en vormt de basis om de veiligheid van de medewerkers in kaart te brengen. Hieruit kan voortvloeien dat arbovoorlichting of een cursus preventiemedewerker nodig is. Om de regels uit de Arbowet te borgen kunt u kiezen voor een VCA certificering. Indien uw bedrijf VCA gecertificeerd is, is het vereist een Middelbaar veiligheidskundige in te zetten. Veilig in bedrijf kan deze diensten voor u verzorgen. Als gediplomeerd Middelbaar veiligheidskundige zorg ik voor een goed advies op maat.

Veilig in bedrijf is onderdeel van Optimaal in bedrijf.


RI&E

Heeft u alle risico's al in een RI&E vastgelegd of heeft u ondersteuning nodig bij de uitvoering ervan, zoals bij voorlichting? Meer informatie.


VCA

Wilt u een VCA-beheerssysteem opzetten of begeleiding van een middelbaar veiligheidskundige? Meer informatie.


KWALITEIT

Kwaliteitsmanagement en procesoptimalisatie. Meer informatie.