a
a

VCA-CERTIFICAAT BEDRIJF BEHALEN

EISEN OM UW VCA-CERTIFICAAT TE BEHALEN

Wanneer een bedrijf het VCA-certificaat wil behalen, moet aan een aantal eisen worden voldaan. Deze eisen betreffen vragen uit de veiligheidschecklist, die met ja moeten worden beantwoord. Zo dienen alle operationele medewerkers een VCA-diploma te halen. Er dienen interne audits uitgevoerd te worden. Ook wordt een VGM-RI&E verplicht gesteld, die afgeleid is van de wettelijke verplichting. Tevens is het verplicht om Toolboxmeetings (arbovoorlichting) te organiseren. Wanneer u wilt starten met VCA halen, dient u de veiligheidschecklist te verwerken in een VGM-beheersysteem, ook wel VCA-systeem. Hierbij worden alle benodigde vragen uit de veiligheidschecklist in procedures verwerkt. De meest actuele veiligheidschecklist is VCA versie 2017/6.0. Wilt u ook uw VCA-certificaat behalen? Neem dan nu contact op met Veilig in bedrijf voor deskundige begeleiding.

OOK UW BEDRIJF VCA CERTIFICEREN

Wilt u ook uw bedrijf volgens VCA certificeren? Zoals hierboven toegelicht zal u de VCA-vragen in een VCA-systeem moeten verwerken. Dit betekent dat u een VCA-handboek (VGM-beheersysteem) moet opstellen, formulieren moet maken, medewerkers moet opleiden (VCA-diploma) en inspecties en audits moet gaan inplannen. Dit wordt allemaal gecoördineerd door de VGM-functionaris binnen uw bedrijf. Wanneer u op het moment bent aangekomen uw bedrijf VCA te certificeren, moet het VCA-systeem minstens drie maanden zijn geïmplementeerd. Vervolgens zal de certificerende instelling een documentatiebeoordeling uitvoeren. Dit betreft de eerste fase van de initiële audit. Daarna volgt de toetsingsaudit, oftewel fase twee van de initiële audit. Wanneer u deze succesvol doorloopt, ontvangt u uw VCA-bedrijfscertificaat. Wilt u dat een deskundige uw VCA-systeem voor u opzet? Neem dan nu contact op met Veilig in bedrijf.

Vraag nu een OFFERTE aan voor het behalen van uw certificaat.
Meer informatie over een INTERNE AUDIT
Meer informatie over een TOOLBOXMEETING.