a
a

VERBETEREN VGM-BEWUSTZIJN

HET PROGRAMMA GEDRAGSBEWUSTWORDING

In VCA wordt gevraagd om een programma voor beïnvloeding van het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag. Dit staat omschreven in VCA-vraag 4.2. Dit wordt ook wel het programma gedragsbewustwording genoemd. Hierbij is zowel directie als medewerker actief bezig met het verbeteren van VGM-bewustzijn. Door bij het VGM-gedrag stil te staan, kunnen op tijd maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen. Het gaat er dus om hoe u de medewerkers kan prikkelen en aanzetten tot nadenken. Hoe zet u de medewerkers aan tot discussie, het stellen van vragen en het aandragen van oplossingen op gebied van VGM.

PROGRAMMA VGM BEWUSTZIJN EN GEDRAG

Gezien de beknopte omschrijving in VCA kan het moeilijk zijn om invulling te geven aan deze VCA-vraag. Om deze reden heeft Veilig in bedrijf het VGM-bewustzijnpakket ontwikkeld. Hierin zijn alle aspecten van VGM bewustzijn en gedrag samengebracht. Met dit pakket kunt u jaarlijks kiezen uit een thema, waarbij iedereen gedurende het jaar stilstaat bij een bepaald veiligheidsvraagstuk. Dit wordt gefaciliteerd middels:

  • 2 thema-posters;
  • invulformulieren;
  • een verzameldoos;
  • een instructie.

Aan het einde van het jaar neemt de directie een moment waarbij zij met alle medewerkers aandacht besteedt aan opvallende reacties. Wilt u hier ook mee aan de slag? Het volledige VGM-bewustzijnpakket wordt bij u geleverd voor € 95,- excl. btw (inclusief verzendkosten). Het pakket wordt alleen in Nederland geleverd.

Kies uit een van de volgende thema’s:

  • Geef een VGM-compliment (Wie heeft een gevaarlijke situatie goed opgelost?)
  • VGM-incidenten (Van welk incident ben je geschrokken?)
  • Beste product van het jaar (Welke van onze machines zou je veiliger kunnen maken?)

Of vraag naar de andere thema's.

Wilt u eerst meer weten over het programma vgm bewustzijn en gedrag? Download gratis de whitepaper De opzet van een VGM-bewustzijnprogramma.

Vraag nu het VGM-BEWUSTZIJNPAKKET aan.
Meer informatie over uw CERTIFICAAT BEHALEN.
Meer informatie over een TOOLBOXMEETING.