a
a

VCA-AUDIT

EXTERNE VCA AUDIT

Binnen VCA maken we onderscheid tussen een VCA-audit en een interne audit VCA. Met de VCA audit wordt de (tussentijdse) audit bedoeld, die uitgevoerd wordt door de certificerende instantie. Een interne audit VCA is een tussentijdse audit die u zelf uitvoert. Dit is tevens één van de VCA-vragen. Voor de VCA-audit door de certificerende instantie dient uw VCA-systeem op orde te zijn. U moet alle benodigde VCA-vragen met ja kunnen beantwoorden. Dit betekent onder andere dat er een recente Taakrisicoanalyse aanwezig is, de directiebeoordeling is opgesteld en de werkplekinspecties zijn uitgevoerd. Veilig in bedrijf kan u werk uit handen nemen, zodat u goed bent voorbereid op de VCA-audit.

INTERNE AUDIT VCA

Met een interne audit VCA wordt beoordeeld of het VCA-systeem goed is geïmplementeerd en goed wordt onderhouden. Wanneer medewerkers jaarlijks interne audits uitvoeren en elke drie jaar jaar alle VCA-vragen aan bod laten komen, voldoet u aan de VCA-vraag. U kunt er ook voor kiezen één keer per jaar het gehele VCA-systeem te beoordelen of een aantal keer per jaar een deel van het VCA-systeem. Wilt u eens iemand anders die uw VCA-systeem beoordeelt of wilt u een middelbaar veiligheidskundige inzetten, dan kan Veilig in bedrijf de interne audit VCA voor u uitvoeren.

DIRECTIEBEOORDELING VCA

Ook de directiebeoordeling VCA is een eis binnen het VCA-systeem. Met de directiebeoordeling VCA beoordeelt de directie of het VCA-systeem doeltreffend is en continu wordt verbeterd. Er zijn een aantal verplichte onderwerpen die hierin naar voren moeten komen. De bevindingen en acties dienen in een verslag te worden vastgelegd. De directiebeoordeling VCA dient jaarlijks te worden uitgevoerd. Vindt u het lastig om hier invulling aan te geven of heeft u er weinig tijd voor, dan kan Veilig in bedrijf de directiebeoordeling voor u opstellen.

Vraag nu een OFFERTE aan voor een interne audit of directiebeoordeling.
Meer informatie over uw CERTIFICAAT BEHALEN.
Meer informatie over een TOOLBOXMEETING.