Arboregels: Waar moet ik beginnen?

Het kan zijn dat de inspectie SZW is langs geweest of misschien is er wel een ongeval in het bedrijf gebeurd. En nu moeten we ineens aan allerlei Arbo-regels voldoen. Eigenlijk moesten we dat al, maar ja, tot nu toe ging alles goed. Maar waar begin ik?

Als je er achter komt dat ook jouw bedrijf aan de Arbowet moet voldoen, zie je soms door de bomen het bos niet meer. De handhaver roept dat je allerlei rapporten moet hebben en deskundigen moet inschakelen. De verzekeraar roept dat je vrijwel alles kan verzekeren, maar je wel e.e.a. geregeld moet hebben. Dus waar begin je nu mee? Het eerste antwoord is: Voorkomen is beter dan genezen. Oftewel als de verzuimbegeleider of verzekeraar op de stoep staan ben je eigenlijk al te laat. We beginnen bij het begin.

We beginnen met een medewerker aan te stellen die het aanspreekpunt wordt voor alle arbozaken oftewel de preventiemedewerker. Deze persoon snapt wat gevaren en risico’s zijn en snapt de grote lijn van de Arbowet. Hij ontvangt alle arbovragen van de medewerkers en zet acties uit ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. De directie is eindverantwoordelijk. Zij zullen moeten bepalen welk beleid er wordt gevoerd en welke investeringen moeten worden gedaan. Dit kunnen zij dus doen op basis van het advies van de preventiemedewerker.

Ten tweede zal er een risico-inventarisatie en –evaluatie oftwel de RI&E moeten worden opgesteld. Dit onderzoek inventariseert de arbeidsrisico’s die medewerkers lopen en beoordeelt de mate van het gevaar. Hier komt een plan van aanpak uit voort met alle verbetermaatregelen. Wanneer een bedrijf geen gebruik kan maken van een goedgekeurde branche-RI&E of het bedrijf uit meer dan 25 medewerkers bestaat, zal de RI&E getoetst moeten worden door een gecertificeerd deskundige. Dit is bijvoorbeeld een hoger veiligheidskundige of een arbeidshygiënist. Je weet dan zeker dat de RI&E goed in elkaar zit en passende maatregelen bevat.

Vervolgens is het aan de preventiemedewerker om met het plan van aanpak van de RI&E aan de slag te gaan. Dit kan betekenen dat hij medewerkers op cursus moet sturen, dat er arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd, persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s) moeten worden aangeschaft of dat er voorlichting moet worden opgezet. Niet alles hoeft en kan tegelijk. Daarom geeft het plan van aanpak een prioritering aan. Het is dus verstandig te beginnen met de risico’s met de hoogste prioriteit, maar ook de maatregelen die makkelijk en snel zijn uit te voeren. Door regelmatig het plan van aanpak door te lopen en te actualiseren blijf je continu verbeteren aan de veiligheid op de werkvloer.

Het valt allemaal dus best mee als je weet waar je moet beginnen. Het is logisch dat je niet alle maatregelen in een keer kan uitvoeren, maar het is wel belangrijk te beginnen met het verbeteren van de veiligheid en dit voort te zetten. Want niemand wil de familie van een werknemer uitleggen dat hij niet meer heelhuids thuis komt, omdat we “geen tijd” hadden voor arbo.

Wenst u meer informatie over de RI&E of wilt u een offerte ontvangen? Bel naar 06-83445676 of stuur een e-mail naar info@veiliginbedrijf.com.

Juni 2018

Interessant artikel? Deel het op social media