RI&E. Noodzakelijk of vrijblijvend?

RI&E

Van 12 t/m 16 juni 2017 is het de week van de RI&E. Tijdens deze week wordt er extra aandacht besteed aan de risico-inventarisatie en -evaluatie oftewel de RI&E. Maar wat is er nou zo belangrijk aan de RI&E? Is deze verplicht voor elke werkgever? En kun je hem uitstellen tot de Inspectie SZW op de stoep staat?

De risico-inventarisatie en -evaluatie is een analyse  waarbij alle arbeidsrisico’s voor de werknemers in kaart worden gebracht. Er wordt geïnventariseerd welke gevaren aanwezig zijn en beoordeeld in welke mate dit een risico voor de werknemer vormt. Wanneer een handeling of situatie een risico vormt, wordt een maatregel opgesteld om het risico weg te nemen of te reduceren. Deze maatregelen komen samen in het plan van aanpak.

De RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. Hierin wordt aangegeven dat een werkgever verplicht is alle arbeidsrisico’s die een werknemer loopt in kaart te brengen. Daar hoort ook het plan van aanpak met de maatregelen bij. Om zeker te stellen dat de RI&E op een juiste manier wordt uitgevoerd is het verplicht een RI&E te laten toetsen door een deskundige, vaak een hoger veiligheidskundige. Uitzondering hierop is wanneer een werkgever maximaal 1 FTE in dienst heeft, oftewel werknemers die gezamenlijk maximaal 40 uur per week werken. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van een goedgekeurde branche-RI&E. Wanneer men maximaal 25 werknemers in dienst heeft, kan men zonder toetsing gebruik maken van de branche RI&E. Hier zitten echter wel enkele haken en ogen aan. Zo is er niet voor elke branche een goedgekeurde branche RI&E opgesteld, sommige branche RI&E’s zijn alleen beschikbaar tegen betaling en branche RI&E’s zijn niet altijd dekkend.

Het is duidelijk dat een RI&E verplicht is, wanneer een werkgever werknemers in dienst heeft. Toch zijn er nog veel bedrijven die niet in het bezit zijn van een RI&E. Dit kan zijn omdat zij niet op de hoogte zijn van de RI&E-verplichting, of omdat zij wachten tot er handhaving door de Inspectie SZW plaats vindt. Echter, het gaat er niet eens zo zeer om dat het in een wet geschreven staat, maar dat het een hele hoop kosten en ellende kan voorkomen. Een werkgever investeert tijd, geld en zorg in zijn werknemers, zodat zij zo productief mogelijk kunnen zijn. Het wegvallen van deze werknemers is dus kostbaar. Daarnaast is het nogal schaamtevol om zijn familie te moeten uitleggen dat door nalatigheid een werknemer nu ziek thuis zit of misschien wel helemaal niet meer thuis komt. De RI&E is dus een middel om ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen, gezond naar huis kunnen gaan en de volgende dag weer productief kunnen zijn.

Wenst u meer informatie over de RI&E of wilt u een offerte ontvangen? Bel naar 06-83445676 of stuur een e-mail naar info@veiliginbedrijf.com.

Juni 2017

Interessant artikel? Deel het op social media