Gevaarlijke stoffen. Hoezo gevaarlijk?

Gevaarlijke stoffen bij metaalbewerking

Column ALURVS - september 2016
Bij het bewerken van metalen worden veel gevaarlijke stoffen gebruikt. De gebruiker weet precies wat de vloeistof met het metaal doet, maar wat het met de gebruiker doet is vaak niet duidelijk. Hij snapt prima dat je niet je hand in het anodiseerbad moet stoppen, maar er de hele dag naast staan moet gewoon kunnen. Toch?

Laatst was ik op bezoek bij een klein anodiseerbedrijf om mij verder te verdiepen in het anodiseerproces. Ik was erg benieuwd naar de kennis die aanwezig was over het proces en de manier waarop er werd omgegaan met de verschillende vloeistoffen. Het waren prettige mensen die veel konden vertellen over de producten die zij maken en de verschillende baden die het product moet doorlopen. Daarnaast mag niet zomaar iedereen het anodiseerproces begeleiden. Alleen de 2 eigenaren hebben voldoende kennis om het anodiseerproces perfect te laten verlopen. Zij zijn ook de enigen die de baden bijvullen. En ook zij zijn degenen die de hele dag naast de baden zwavelzuur staan op te snuiven.

In een anodiseerproces kun je je longen vullen met een heerlijke combinatie van bijtende dampen. Het voorafje is de natronloog (natriumhydroxide), die de metalen schoon beitst. Het product moet zorgvuldig in het beitsbad worden geplaatst en beheerst naar het volgende bad worden begeleid. Het hoofdgerecht bestaat uit een bad met zwavelzuur waar het product wordt geanodiseerd. De tijd voor dit bad kijkt nauw en moet dus geobserveerd worden. Het nagerecht bestaat uit het sealen met een vleugje nikkeldifluoride. En om vervolgens het afvalwater te mogen lozen ronden we het geheel af met een toevoeging van zoutzuur. Van alleen al de gedachte aan deze stoffen krijg ik al hoofdpijn. En dan te bedenken dat zwavelzuur ook nog eens kankerverwekkend is.

Naast het hebben van ruimteafzuiging, die vaak wel aanwezig is, moeten we vooral nadenken over de weg die de damp van het bad naar de afzuiging aflegt. En moet er worden nagegaan hoe lang een medewerker aan deze damp wordt blootgesteld. Uit een blootstellingsonderzoek en veiligheidsinformatieblad komen diverse maatregelen naar voren die de medewerker kunnen beschermen. Het is niet voor niks dat de Inspectie SZW naar deze documenten vraagt. Laten we daarom het menu aanpassen en de ingrediënten zoals zwavelzuur en zoutzuur weglaten uit ons dieet. Meer weten over omgaan met gevaarlijke stoffen? Bel naar 06-83445676 of stel uw vraag via het contactformulier.

Interessant artikel? Deel het op social media