Het nooduitgangbordje

Nooduitgangbordje

We kennen allemaal wel het groen met witte bordje boven de nooduitgang. Maar er is discussie over de eisen waar dit bordje aan moet voldoen. De ene vindt dat het verlicht moet zijn en de ander vindt een papiertje met een pictogram goed. Maar wat zegt de wet nou werkelijk hierover. Wanneer is verlichting verplicht?

Waar de eis voor de aanduiding vandaan komt

Het begint bij het Bouwbesluit, dat in artikel 6.24 de noodzaak tot een vluchtrouteaanduiding uitlegt. Een ruimte die voor meer dan 50 personen is bestemd en een ruimte waardoor een verkeersroute voert dient een vluchtrouteaanduiding te hebben. Indien het dus een ruimte voor minder dan 50 personen betreft, zal dus moeten worden bepaald of hier een verkeersroute en/of vluchtroute doorheen loopt. Een verkeersroute betreft een route van de ene doorgang van een ruimte naar de andere doorgang van de ruimte, zoals een gang of bijvoorbeeld een kantoortuin tussen 2 andere gebruiksruimtes. Een vluchtroute begint in een ruimte die bestemd is voor personen en leidt naar een veilige plek. Dit kan dus een werkplek zijn zoals een werkplaats, kantoortuin of loods. Deze ruimtes dienen dus een vluchtrouteaanduiding te hebben. Een kantoortje of opslagplaats hoeft niet een vluchtrouteaanduiding te hebben, maar de gang daaraan sluitend wel.

Aan welke eisen de aanduiding dient te voldoen

Nu we weten waar een vluchtrouteaanduiding nodig is, is het fijn om te weten aan welke eisen deze moet voldoen. In hetzelfde artikel in het Bouwbesluit wordt uitgelegd dat de vluchtrouteaanduiding dient te voldoen aan NEN 3011 bij nieuwbouw en NEN 6088 bij bestaande bouw en tevens aan NEN 1838 (artikelen 5.2 t/m 5.6). NEN 6088 en NEN 3011 omschrijven eisen m.b.t. de afmetingen, verhoudingen, kleur en veiligheidstekens. NEN 1838 omschrijft de eisen omtrent de verlichting. Dit betekent dat de aanduiding goed zichtbaar en leesbaar moet zijn op enige afstand wanneer de omgeving donker is. Hij dient dus een zelfstandige bron van verlichting te hebben. Daarbij geeft het Bouwbesluit ook aan dat na uitval van de elektriciteit de vluchtrouteaanduiding ten minste 60 minuten zichtbaar moet blijven. 

Het is dus belangrijk ten eerste te bepalen waar de verkeersroutes, vluchtroutes en nooduitgangen zijn. En ten tweede of in het donker de aanduiding hiervoor lang genoeg voldoende licht geeft. 

Wilt u meer weten over het veilig inrichten van de werkplek? Neem dan contact op met Veilig in bedrijf via het contactformulier, bel naar 06-83445676 of stuur een e-mail naar info@veiliginbedrijf.com.

Juni 2022

Interessant artikel? Deel het op social media