Wetgeving gevaarlijke stoffen

Wetgeving gevaarlijke stoffen

De veranderende wirwar van wetgeving
Bij het produceren, bewerken en toepassen van gevaarlijke stoffen komt een hoop wetgeving kijken. Deze wetgeving is opgebouwd uit wereldwijde overeenkomsten, Europese verordeningen en Nederlandse wetten. Wanneer een Europese verordening over gevaarlijke stoffen wordt ingevoerd of wijzigt, heeft dit grote gevolgen voor de producenten en gebruikers van gevaarlijke stoffen. Op 1 juni 2015 zal weer een deel van de CLP-verordening in werking treden. Dit heeft grote invloed op de producenten en gebruikers van gevaarlijke mengsels.

De CLP verordening (EG 1272/2008: Classification, Labelling en Packaging) is een Europese verordening die omschrijft hoe alle gevaarlijke stoffen en mengsels moeten worden geclassificeerd, wat er op het etiket moet komen te staan en waar de verpakking aan moet voldoen. Dit wordt gedaan door eerst de gevaren te beoordelen en ze in gevarenklassen in te delen. Voor het aanduiden van de gevaren wordt gebruik gemaakt van de pictogrammen uit de GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Dit is een overeenkomst die door de Verenigde Naties is gesloten en is opgenomen in bijlage V van de CLP-verordening. Met deze CLP-verordening verandert er dus e.e.a. betreffende de classificering van de gevaarlijke stoffen en mengsels en de invulling van het etiket.

De CLP-verordening is op 20 januari 2009 in werking getreden. Gefaseerd wordt deze doorgevoerd, zodat producenten niet in 1 keer alles overhoop hoeven te halen. Vanaf 1 december 2012 is het al verplicht om voor alle gevaarlijke stoffen te voldoen aan de CLP-verordening. Voor gevaarlijke mengsels is dit uitgesteld. Per 1 juni 2015 moeten alle nieuwe mengsels voldoen aan de CLP-verordening. Alle oude mengsels (op de markt gebracht voor 01-06-2015) mogen nog aan de oude norm voldoen. Echter, per 1 juni 2017 zullen alle stoffen en alle mengsels aan de CLP-verordening moeten voldoen. Dus ook de stoffen en mengsels die al in de handel zijn gebracht. Tot 1 december 2015 geldt nog een uitzondering. Een kleine selectie van mengsels die voor deze datum op de markt is gebracht hoeft pas per 1 december 2017 aan de CLP-verordening te voldoen. Deze uitzondering geldt voor:

  • Mengsels met luchtweg- en huidallergenen.
  • Mengsels met gevaren op lange termijn voor het aquatisch milieu (chronische toxiciteit).
  • Mengsels die gevaarlijk zijn voor de ozonlaag.

Voor alle producenten van gevaarlijke mengsels is het dus verplicht om per 1 juni 2015 de CLP-verordening toe te gaan passen. Voor alle detailhandels en gebruikers van gevaarlijke mengsels is het belangrijk dat per 1 juni 2017 alleen nog mengsels mogen worden gebruikt die volgens de CLP-verordening op de markt zijn gebracht. De stoffen moeten na bovenvermelde data opnieuw geëtiketteerd en verpakt worden.

Wenst u meer informatie over de regelgeving van gevaarlijke stoffen? Bel naar 06-83445676 of stel uw vraag via het contactformulier.

Interessant artikel? Deel het op social media