Zon als arbeidsrisico

Zon als arbeidsrisico

Verbrande huid of zonnesteek
In de zomer, wanneer de zon weer fel gaat branden, krijgen we met een seizoensgebonden arbeidsrisico te maken. Er zijn diverse beroepen waarbij medewerkers hoofdzakelijk buiten werken. Dit zijn beroepen zoals dakdekkers, hoveniers en stratenmakers. Zij krijgen te maken met alle soorten weersomstandigheden. In de zomer betekent dit de warmte van de zon. 

De zon is een stralingsbron die warmte (infrarood licht) en UV-licht afgeeft. De warmte zorgt voor de opwarming van het menselijk lichaam en het UV-licht veroorzaakt een bruining en verbranding van de huid. Dit kan je DNA en eiwitten in je lichaam beschadigen. Hierdoor ontstaat er kans op huidkanker. Daarnaast lopen je ogen ook een risico. Langdurige blootstelling kan op den duur staar veroorzaken, waarbij je ooglens vertroebeld. Blootstelling aan de zon kan dus de volgende gevaren met zich mee brengen:

  • Uitdroging van je lichaam
  • Fysieke uitputting
  • Oogschade, zoals staar
  • Verbranding van de huid
  • Huidkanker

 


Het is de plicht van de werkgever om deze schade aan het lichaam van de werknemer te voorkomen. En het is de plicht van de werknemer om het advies van de werkgever op te volgen. 

In artikel 6.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om schade aan het lichaam door warme weersomstandigheden te voorkomen. Als eerste wordt gewezen op de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit kan bestaan uit beschermende kleding, een pet, een zonnebril met UV-filter en zonnebrandcrème (factor 30+). Mocht dit niet voldoende zijn om schade te voorkomen dan wordt verplicht om de duur van de arbeid te beperken of te zorgen voor afwisseling met een arbeidsplaats die geen hoge temperaturen en felle zon bevat. Praktisch gezien betekent dit dat je vaker pauzes inlast in een schaduw plek of in ploegen werkt, waarbij collega’s elkaar afwisselen. Daarnaast zal men ook vaker de mogelijkheid moeten krijgen om water te drinken. Om het risico verder te verkleinen kan men middels het creëren van schaduw de directe zon wegnemen. Vergeet echter niet dat in de schaduw ook nog UV-licht aanwezig is.

Wenst u meer informatie over toepassing van de Arbowet? Bel naar 06-83445676 of stel uw vraag via het contactformulier.

Interessant artikel? Deel het op social media